Over ons

Stichting Eigenheid & Interactie (kort: EI)  heeft tot doel: “het ondersteunen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen alsmede het stimuleren van positieve interactie van kinderen en jongeren binnen groepsverband”.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • de ontwikkeling van (spel)instrumenten waarin inzichten en vaardigheden worden aangereikt om op een positieve manier te communiceren;
  • opzetten en uitvoeren van activiteiten die de benodigde kennis en vaardigheden voor de inzet van de ontwikkelde instrumenten versterken en op peil houden.
  • de ontwikkeling van activiteiten die de ontwikkeling van de benodigde kennis en vaardigheden voor de inzet van de ontwikkelde instrumenten versterken en op peil houden;
  • zowel nationaal als internationaal – al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Utrecht ingeschreven onder nummer 58826483, en heeft als Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 653196378.